Wat is Meta-Coaching

Meta-Coaching maakt het mogelijk voor individuen en bedrijven om:

  • hun interne en externe "resources" te mobiliseren
  • hun potentieel te actualiseren
  • de vooropgestelde doelen te behalen

Ken jij het woord Complementors?

Complementors zijn mensen die door complementair te zijn in wat ze doen, meer waarde kunnen genereren dan wat een speler alleen als waarde voor zijn klanten zouden kunnen produceren.